Spolkový rejstřík | Česká královská společnost místního umrtvení

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku Česká královská společnost místního umrtvení – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
Šluknovská pahorkatina o.s. - 60252812 - 70631913 - Klub rodičů a přátel mateřské školy Letadýlko - 4247051 - spolek 64811964 - spolek SOK - Spolek pro levicovou teorii - Česká akustic… - TJ SOU Frenšt…