Spolkový rejstřík | Český chovate

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku Český chovate – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
Klub rybářů Michálka z.s. - 69060533 - KBK (Kamarádi bezedných košů) - T.J. Triatlon Suchý - 47657197 - spolek 26579456 - spolek Person Center z. s. - MS Hubert Kos… - Sdružení obhá…