Spolkový rejstřík | 1906780

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku 1906780 – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
64243125 - Prev-Centrum Cheb - sdružení primární prevence patologických jevů - 28556585 - 70419108 - Náruč dobré vůle, o.s. - spolek Společnost mysliveckých trubačů - spolek 26674939 - Sdružení sluc… - Svaz zpracova…