Spolkový rejstřík | 26632756

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty
Informace o spolku 26632756 – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.

Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
26614201 - 66781914 - 4387155 - SPOLEČNOST PRO VÝZKUM ZMĚNĚNÝCH STAVŮ VĚDOMÍ resp. ARC+ - Spolek absolventů a přátel Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem - spolek ESN VŠE Praha - Buddy System, z. s. - spolek 26672570 - BILLIARD GO… - Internacionál…