Spolkový rejstřík | 27009301

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku 27009301 – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
22759697 - 43874461 - 22879510 - Aikido klub Praha - 27049035 - spolek Sdružení občanské aktivity - spolek SHČ Vzkříšení kacíři (Sdružení historických čin. Vzkříšení kacíři) - Sport Club 19… - T J Rekrea T…