Spolkový rejstřík | 3038386

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku 3038386 – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
22683925 - Tůně Veselíčko - Piccolo coro & Piccola orchestra, z.s. - 71161201 - Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků Hůrka v Chyňavě, z.s. - spolek 62933329 - spolek AkSen - Aktivní senior, z.s. - Pegaso Pokojo… - Šachklub měst…