Spolkový rejstřík | 62160541

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku 62160541 – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
SOS (Sdružení občanů solidárních) - Za záchranu kostela Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi - Sdružená obec Baráčníků Otvice - Sdružení pro uchování koněspřežky - Občanské sdružení za obnovu domu čp. 32 v obci Starý Kolín - spolek 28553781 - spolek Asociace odborových sportovních klubů Čech, Moravy a Slezska - MS BOJANOVICE… - Sdružení při…