Spolkový rejstřík | Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
69061009 27026361 Klub malé kopané Torpedo Brno 3205355 Českomoravská společnost pro logoterapii a existenciální analýzu spolek 22687203 spolek 22664785 Karate Club D… Spolek pro Vo…