Spolkový rejstřík | Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
Letecko - modelářský klub Děrné z.s. - Christ art mission (Křesťanská umělecká misie) - 47560665 - Myslivecký spolek Černý Důl Jindřichov u Krnova - Český klub historických vozidel z.s. - spolek Svazarm Czech Republic, o.s. - spolek KVAK - Sdružení indi… - Zdravé kořeny…