Spolkový rejstřík | Centrum zdravotní edukace

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku Centrum zdravotní edukace – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
2448211 2214164 Holosmetky - místo pro rekreaci, o.s. Taneční soubor Popovjánek Comenius - společnost pro výchovu k demokracii spolek RODINA 2013 spolek Dechová hudba Dolnovanka Drobné památk… Škola plná po…