Spolkový rejstřík | Florbalový klub Atlas Blansko

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku Florbalový klub Atlas Blansko – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
18055061 TJ Meteor Stříbrná Skalice 1223941 68728271 26595141 spolek 1951831 spolek 44223501 Česko angli… Street Bulls…