Spolkový rejstřík | Golf Club ČS

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku Golf Club ČS – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
22685723 DTJ Sparta Staré Město Spolek ROGATOR 213888 2493021 spolek Sdružení českých a moravských kulturně-osvětových zařízení Osvěta spolek 3519449 Česká organiz… SK OLYMPIK Mě…