Spolkový rejstřík | Hokej patří za Lužánky! z.s

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku Hokej patří za Lužánky! z.s – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
26605473 BICROSS PARK Děčín 65497961 71251723 Krajina - věc veřejná spolek 22883738 spolek 2449609 Atelier Kašta… Traverza Muka…