Spolkový rejstřík | Judo club Dom

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku Judo club Dom – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
66739349 Klub přátel baletu při Národním divadle v Praze Masopust, z.s. Sdružení likvidátorů konkursní podstaty,správců konkursní podstaty, 26667291 spolek 26654806 spolek Umění v průsečíku Rugby club Br… Svatojánský s…