Spolkový rejstřík | Klub stoln��ho tenisu Bohnice z.s.

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku Klub stoln��ho tenisu Bohnice z.s. – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
Darts Club RENO Mariánské Lázně - Myslivecký spolek Lísek - 46797441 - 44160186 - SRSPŠ-Sdružení rodičů,studentů a přát.školy při SZŠ 5.května,Praha 4 - spolek Moravské občanské hnutí - spolek 48652351 - Cykloservis… - Občané za kul…