Spolkový rejstřík | Květnové revo

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku Květnové revo – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
45247773 - FK při ZŠ Komenského Trutnov - Ostrožský pulling club - 2022371 - 47607751 - spolek Společnost pro výzkum dřevěných kostelů a zvonic - spolek Lomnické klubíčko, o. s. - Dům klidného… - LUMEN BANANE…