Spolkový rejstřík | MS Dolina Klenov

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku MS Dolina Klenov – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
26611767 - 22822429 - Mezinárodní univerzita celoživotního vzdělávání, z.s. - BEST DANCE z.s. - Myslivecké sdružení BUKAČ - spolek 27000681 - spolek 69056501 - Česká kancelá… - Lužický horsk…