Spolkový rejstřík | Mladá unie (Junior klub křesťanských demokratů)

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku Mladá unie (Junior klub křesťanských demokratů) – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
68245785 - 22851585 - 47610018 - BABYLONIE - 5250862 - spolek 2861372 - spolek Asociace skautských sdružení ČR - Spolek Krásná… - T J Dopravní…