Spolkový rejstřík | Nadace Šumbar

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku Nadace Šumbar – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
48472808 - 1250302 - 5187141 - Ledňáček z.s. - Za zachování krajinného rázu Petrůvky a okolí,o.s. - spolek 27015645 - spolek 22844562 - Česká metrolo… - Pivrncova spo…