Spolkový rejstřík | SOFTBALL-BASEBALL SVOBODA

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku SOFTBALL-BASEBALL SVOBODA – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
66102537 Linka důvěry Hradec Králové 1916661 2886308 65337000 spolek Lidová myslivecká společnost Boleradice spolek 2989271 Lifetime Taek… Sdružení KRUŠ…