Spolkový rejstřík | SPORTOVNÍ KLUB COBRA DOJANG PRAGUE

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku SPORTOVNÍ KLUB COBRA DOJANG PRAGUE – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
Dechová hudba Hasičanka, z.s. - 26658607 - 62334662 - HC Hluboká u Borovan - 26652056 - spolek 1808761 - spolek 22818022 - Opavský střed… - Ranch Happy H…