Spolkový rejstřík | Sdružení pro správu domu čp. 70, Chrudim

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku Sdružení pro správu domu čp. 70, Chrudim – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
1734156 spolek Mladí Piráti 46769684 Spolek rodičů při ZŠ Horažďovice, Blatenská 1918109 spolek 64040429 spolek TJ Dynamo Velký Dvůr Česko Slove… Český klub zl…