Spolkový rejstřík | Sdružení věcn

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku Sdružení věcn – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
47699582 22750193 JK Ražice Humňany, o.s. o.s. Evropská federace aplikovaných pohybových aktivit 71219731 spolek Balbineum, z.s. spolek TJ START České Budějovice z. s. Working Equit… ZDENKA občans…