Spolkový rejstřík | Sdru��en�� pro obnovu a rozvoj ��emesln��ch a um��leck��ch tradic - spolek

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku Sdru��en�� pro obnovu a rozvoj ��emesln��ch a um��leck��ch tradic - spolek – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
49180525 Rotary Club Klatovy, z.s. 27059308 27034771 Tělovýchovná jednota SOKOL Dobrá, občanské sdružení spolek 22712399 spolek PODKARPATSKÍ RUSÍNY, z.s. Pro náš dům z… Vyšebrodské s…