Spolkový rejstřík | Společnost přátel Českých přírodovědných biblioték

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku Společnost přátel Českých přírodovědných biblioték – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
Sdružení spoluvlastníků domu čp. 2496 Palackého ulice, Louny - Valkeřice HOREMDOLEM - 15030792 - 3067050 - 62075870 - spolek SEI E MEZZA TEAM - spolek Spolek naturistů Ostrožská Nová Ves - Aktivní Horňá… - Pražský jezde…