Spolkový rejstřík | Spolek rodičů při MŠ Štěpánov, Valašské Meziříčí

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku Spolek rodičů při MŠ Štěpánov, Valašské Meziříčí – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ Zvoneček Klatovy, o.s. - Rada rodičů a přátel školy ve Slezské Ostravě, Bohumínská 68 - MAGICKÉ HUDEBNÍ DIVADLO, z.s. - 22669621 - 22612262 - spolek Sdružení majitelů chat Bílá Hlavatá - spolek Rotary Club Golden Prague - Velkomeziříčs… - Výbor pro odš…