Spolkový rejstřík | Spolek singulárních domkařů Zlín - Štípa, z.s

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku Spolek singulárních domkařů Zlín - Štípa, z.s – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
45598266 46392475 68833491 Pro Ostaš, o. s. Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při MŠ Zahnašovice spolek 2593343 spolek 571792 Světelská poh… Zájmové zahrá…