Spolkový rejstřík | Světlo pro svět - Light for the World, o.s

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku Světlo pro svět - Light for the World, o.s – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
Taneční sdružení při VŠB - TU Ostrava - 64986179 - VERANO RACING TEAM - 44117345 - 5379636 - spolek Pétanque klub minus Letňany - spolek Občanské sdružení Upolínova ulice - Cech malířů… - Unie pojištěn…