Spolkový rejstřík | TJ Podřipan Rovné

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku TJ Podřipan Rovné – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
26602377 Klub historie Čs.opevnění a II. svět.války Č.Třebová Myslivecký spolek Kojetín 22741801 49440811 spolek 2107686 spolek 2494779 Sdružení emai… TJ Kovoděl Mo…