Spolkový rejstřík | TJ Sokol Ky��ice, z. s.

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku TJ Sokol Ky��ice, z. s. – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
Společenství pomocníků Řádu sv. Lazara, z.s. - TJ Sokol Opava-Jaktař - 1712152 - KATON - 22765972 - spolek Mistrovství světa ve znalostech Bible - spolek Svaz posluchačů, příznivců a hudebníků zabývajících se hudbou Mimo Provoz - DOMOV sdruže… - FC SAVIOR Děč…