Spolkový rejstřík | TJ Stadion Ži

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku TJ Stadion Ži – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
22909524 - 49558773 - 47997052 - 26659123 - Dům Hroznatova 493 - spolek Sdružení Máří Magdalény - spolek 26628121 - Divadlo na pa… - HC Kralupské…