Spolkový rejstřík | spolek 22736280

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku spolek 22736280 – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
Kulturní a okrašlovací spolek - KOS, z.s. Tělovýchovná jednota AFK Žalov Občanské sdružení Česko - americká asociace pro veřejné zdraví 46772464 22897046 spolek 22853383 spolek NORTHWEST.CZ, o.s. Rovné příleži… Říše loutek K…