Spolkový rejstřík | spolek 27018971

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku spolek 27018971 – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
Fond Aloise Saifrta 1289055 MATRIXX BOWLING TEAM 48653373 Klub zahrádkářů 13 v Chodově spolek 47792558 spolek Sdružení pro Klenčí pod Čerchovem SaB Orlice Ch… Sdružení A kl…