Spolkový rejstřík | spolek Tenis Golf Club Kunratice

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty
Informace o spolku spolek Tenis Golf Club Kunratice – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.

Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
43775543 Klub přátel tradic z.s. 69775061 Kubánsko-česká asociace 3987477 spolek DANCE STATION občanské sdružení spolek 1722310 Heroldi Motoc… Korta občans…