Spolkový rejstřík | spolek Veteran Car Club ČR, z.s.

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku spolek Veteran Car Club ČR, z.s. – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
70238774 - 44939655 - INSTITUT PRÁVA A SOUDNICTVÍ - HBC PEGAS Ústí nad Labem - hokejbalový klub - 65759729 - spolek Divadelní spolek HISTORIA - spolek 22765727 - Dáme to dohro… - Street Hockey…