Spolkový rejstřík | spolek Za ochranu životního prostředí v Ponětovicích, o.s.

Spolkový rejstřík

spolek pobočný spolek všechny subjekty


Informace o spolku spolek Za ochranu životního prostředí v Ponětovicích, o.s. – výpis ze Spolkového rejstříku, název, IČO, sídlo, stanovy, orgány spolku (předseda, výbor, valná hromada) atd.


Hledáte firmu? Zkuste erejstříky.cz.
26533375 - 27017401 - 15051285 - SENSHINJI - ČESKÁ SPOLEČNOST SOTO ZEN - 69765057 - spolek 3289788 - spolek Sportovní a kulturní klub Blaník - Sdružení Žlut… - TJ Sokol Louč…